Level 1 MALOOBCHOD: Hygiena potravín, správna hygienická prax, HACCP

Aktuálny stav
Neabsolvované
Cena
Cena v E-shope
Stav aktivácie
Toto Školenie nemáte aktivované

Inštrukcie: po absolvovaní každej lekcie označte lekciu za ukončenú, až potom vám náš systém sprístupní ďalšiu lekciu. Absolvované a ukončené lekcie budú označené zelenou fajkou. K absolvovaným a ukončeným lekciám môžete pristupovať aj naďalej. Keď absolvujete a ukončíte všetky lekcie, systém vám sprístupní záverečný online test. Po úspešnom absolvovaní záverečného online testu si budete môcť sami vytlačiť dočasný certifikát. Riadny certifikát vám zašleme poštou.