Školenie: Level 2 Interný audítor

160.00 

Kategórie:

Popis

Level 2 Interný audítor

Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je poskytnúť vedomosti pre vykonávanie interných auditov systémov manažérstva kvality a bezpečnosti potravín. Po absolvovaní tohto vzdelávania je absolvent spôsobilý samostatne vypracovať plán auditu, vykonávať audit a posúdiť účinnosť systému manažérstva kvality a bezpečnosti potravín v potravinárskej prevádzke, v ktorej pôsobí.

Školenie Interný audítor je možné absolvovať až po úspešnom zvládnutí niektorej z nasledovných vzdelávacích aktivít:

 • Školenie: IFS Food, verzia 6. Norma pre audity kvality a bezpečnosti potravín.

 • Školenie: BRC Globálny štandard pre bezpečnosť potravín, verzia č. 7.

 • Školenie: STN EN ISO 22000: 2006 Systémy manažérstva bezpečnosti potravín.

 • Školenie: STN EN ISO 9001: 2016 Systémy manažérstva kvality.

 • Školenie: FSSC 22000: Food Safety System Certification. Výroba potravín.

Získate spôsobilosť pre výkon interného auditu podľa vami zvolených noriem alebo štandardov. Vami vybrané normy alebo štandardy budú uvedené na osvedčení.

Ďalej je možné absolvovať akreditovanú vzdelávaciu aktivitu

 • Školenie: Level 2 Supervízor bezpečnosti potravín

Získate spôsobilosť pre výkon interného auditu systémov manažérstva kvality a bezpečnosti potravín podľa noriem a štandardov: IFS Food, BRC Globálny štandard pre bezpešnosť potravín, ISO 22000, FSSC 22000 a ISO 9001. Tieto všetky normy a štandardy budú uvedené na osvedčení.

 Až po zvládnutí problematiky systémov manažérstva kvality a bezpečnosti potravín je možné naučiť sa postupy a činnosti k ich auditovaniu.

 

Pre koho je určené toto školenie?

Školenie je určené pre osoby, ktoré pracujú v oblasti potravinárstva. Školenie je určené pre vedúcich pracovníkov a manažérov. Školenie je určené aj pre osoby, ktoré vykonávajú audity v potravinárskych prevádzkach.

 • manažérov kvality,
 • manažérov bezpečnosti potravín,
 • vedúcich tímov pre bezpečnosť potravín,
 • riadiacich pracovníkov,
 • vedúcich prevádzok,
 • vedúcich administratívnych zamestnancov.

Výhody školenia

Školenie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  Školenie je v súlade s požiadavkami legislatívy SR  a EÚ.

  Školenie je v súlade so štandardami: ISO 19011, IFS, BRC, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 9001.

  Školenie je ONLINE.

  Potvrdenie o absolvovaní školenia si môžete vytlačiť ihneď po ukončení školenia.

  Certifikát zašleme do 14 pracovných dní.

  Platnosť certifikátu je počas trvania platnosti normy ISO 19011 a normy / štandardu pre kvalitu a bezpečnosť potravín, podľa ktorej sa bude vykonávať interný audit.

  Absolvent je zaradený do zoznamu absolventov.

 

Certifikát

 • Po úspešnom ukončení školenia Vám do 14 pracovných dní zašleme certifikát.
 • Certifikát môžete použiť ako dôkaz o Vašom školení, ktorý môžete ukázať kontrolným orgánom pri výkone inšpekcií a auditov.
 • Platnosť certifikátu je počas trvania platnosti normy ISO 19011 a normy / štandardu pre kvalitu a bezpečnosť potravín, podľa ktorej sa bude vykonávať interný audit.
 • Toto ONLINE školenie je akreditované podľa požiadaviek Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 • Toto školenie je akceptované kontrolnými a certifikačnými orgánmi.
 • Kvalita školenia a obsah školenia boli preverené certifikačným orgánom.

 

Náhľad obrázkov zo školenia

Obsah školenia

Level 2 Interný audítor

Modul 1: Zásady riadenia interných auditov – požiadavky podľa ISO 19011: 2019

 • Termíny a definície.
 • Zásady auditovania.
 • Manažérstvo programu auditu.
 • Vytvorenie cieľov programu auditu.
 • Vytvorenie programu auditu.
 • Implementácia programu auditu.
 • Monitorovanie programu auditu.
 • Preskúmanie a zlepšovanie programu auditu.
 • Vykonanie auditu.
 • Začatie auditu.
 • Príprava na činnosti auditu.
 • Vykonanie činností auditu.
 • Príprava a distribúcia správy z auditu.
 • Skončenie auditu.
 • Vykonanie následného auditu.
 • Kompetentnosť a hodnotenie audítorov.
 • Určenie kompetentnosti audítora na splnenie potrieb programu auditu.
 • Vytvorenie kritérií hodnotenia audítora.
 • Výber vhodných metód hodnotenia audítora.
 • Realizácia hodnotenia audítora.
 • Udržiavanie a zlepšovanie kompetentnosti audítora.
 • Návod a vysvetľujúce príklady odborných špecifických vedomostí a zručností audítorov
 • Doplňujúci návod pre audítorov na plánovanie a vykonávanie auditov.
 • Možné metódy hodnotenia.
 • Aplikovateľné metódy auditu.
 • Postup procesu manažérstva programu auditu.
 • Typické činnosti auditu.
 •  Prehľad procesu od zhromažďovania informácii až po závery auditu.

Modul 2: Dokumenty k internému auditu

 • Plán auditov.
 • Program auditu.
 • Hodnotiaci dotazník.
 • Správa z auditu.

Modul 3: Praktické skúsenosti s výkonom interných auditov 

 • Proces výkonu auditu.
 • Prezentácia zistení z auditu.

Modul 4: Cvičenia a modelové úlohy

 • V tomto module si môže účastník školenia precvičiť nadobudnuté vedomosti pred vykonaním záverečného testu.

 

Preskúšanie vedomostí

Preskúšanie Vašich vedomostí sa vykonáva po absolvovaní všetkých modulov školenia. Účastník školenia absolvuje online test, počas ktorého zodpovie 30 otázok s viacerými možnosťami (a, b, c). Test je úspešne zvládnutý ak je správne zodpovedaných viac ako 70 % otázok. Odpovede vyhodnocujeme automaticky, takže výsledok Vašeho testu sa dozviete okamžite. Ak testom neprejdete, nemusíte sa obávať. Test môžete absolvovať viac krát bez extra poplatku.

 

Štruktúra školenia

Školenie je interaktívne. Pozostáva z prehľadne štruktúrovaných prednášok, ktoré obsahujú kvalitné obrázky, fotografie a animácie. Niektoré prednášky sú nahovorené v slovenskom jazyku. Ku každej prednáške je k dispozícii študijný materiál, ktorý si môžete kedykoľvek vytlačiť.

 

Trvanie školenia

Školenie trvá približne 5-10 hodín v závislosti od vášho sústredenia sa na preberanú problematiku a od vašej šikovnosti pri riešení kontrolných cvičení. Jednotlivé časti školenia môžete absolvovať naraz alebo postupne v ľubovoľnom čase. Nie je stanovený časový limit pre ukončenie školenia.

 

Platba

Školenie si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 • Kreditná / debetná karta (platba cez platobnú bránu eCard VÚB)
 • Prevodom na účet (platba cez platobnú bránu VÚB platby)
 • PayPal
 • Faktúra – platba mimo našich platobných brán

Garantujeme bezpečnosť platobných transakcií. Platby platobnými bránami prebiehajú cez zabezpečený protokol.

 

Sprístupnenie školenia po platbe

Školenie je sprístupnené až po vybavení objednávky. Objednávky vybavujeme najneskôr do 2 pracovných dní od prijatia platby na náš účet. O vybavení objednávky Vás budeme informovať e-mailom.

 

Doba platnosti aktivácie školenia

Školenie zostáva aktívne počas 365 dní od zakúpenia. Počas tejto doby môžete:

 • opakovane absolvovať lekcie,
 • opakovane absolvovať cvičenia,
 • opakovane absolvovať záverečný testy,
 • vytlačiť si dočasné potvrdenie.

 

Nazvučenie

Niektoré lekcie tohto školenia sú nahovorené. Niektoré lekcie sú z dôvodu rozsiahlosti spracované formou textovej prezentácie.

 

Dôležitá informácia pre množstevné nákupy

Školenie bude sprístupnené v závislosti od vami zvoleného spôsobu platby len pre jednu osobu. Pre ostatné osoby bude sprístupnené do 2 pracovných dní. Zašleme Vám prihlasovacie mená a heslá, tak aby každý užívateľ absolvoval školenie pod vlastným účtom. Manažér bude môcť po prihlásení sa do nášho systému sledovať progres jednotlivých zamestnancov automaticky.

 

Balné a poštovné

Cena balného a poštovného súvisiaca s doručením vytlačeného certifikátu je už započítaná do ceny produktu.