Školenie: Level 2 Interný audítor

200.00  "bez DPH"

Kategória:

Popis

Úroveň 2  Interný audítor

Cieľ tejto vzdelávacej aktivity je poskytnúť vedomosti pre vykonávanie interných auditových systémov manažérstva kvality a bezpečnosti potravín. Po absolvovaní tohto vzdelávania je absolvent spôsobilý samostatne vypracovať plán auditu, vykonať audit a posúdiť účinnosť systému manažérstva kvality a bezpečnosti v potravinárskej prevádzke, v ktorej pôsobí.

Školenie Interný audítor je možné až po úspešnom zvládnutí niektorej z nasledovných vzdelávacích aktivít:

 • Školenie: IFS Food, verzia 8. Norma pre audit kvality a bezpečnosti potravín.

 • Školenie: BRC Globálny štandard pre bezpečnosť potravín, verzia č. 8.

 • Školenie: STN EN ISO 22000: 2006 Systémy manažérstva bezpečnosti potravín.

 • Školenie: STN EN ISO 9001: 2016 Systémy manažérstva kvality.

 • Školenie: FSSC 22000: Certifikácia systému bezpečnosti potravín. Výroba potravín.

Získate spôsobilosť pre výkon interného auditu podľa vami zvolených noriem alebo štandardov. Vami vybrané normy alebo štandardy budú uvedené na osvedčení.

je možné absolvovať akreditovanú vzdelávaciu aktivitu

 • Školenie: 2. stupeň Supervízor bezpečnosti potravín

Získate spôsobilosť pre výkon interného auditu systémov manažérstva kvality a bezpečnosti potravín podľa noriem a štandardov: IFS Food, BRC Globálny štandard pre bezpečnosť potravín, ISO 22000, FSSC 22000 a ISO 9001. Tieto všetky normy a štandardy budú uvedené na osvedčení.

 Až po zvládnutí problematiky manažérstva kvality a bezpečnosti potravín je možné zistiť postupy a činnosti k ich auditu.

 

Pre koho je určené toto školenie?

Školenie je určené pre osoby, ktoré pracujú v oblasti potravinárstva. Školenie je určené pre vedúcich pracovníkov a manažérov. Školenie je určené aj pre osoby, ktoré vykonávajú audity v potravinárskych prevádzkach.

 • manažérov kvality,
 • manažérov bezpečnosti potravín,
 • vedúcich týmov pre bezpečnosť potravín,
 • riadiacich pracovníkov,
 • vedúcich prevádzkok,
 • vedúcich administratívnych zamestnancov.

Výhody školenia

Školenie je akreditované Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR .

  Školenie je v súlade s požiadavkami legislatívy SR a EÚ.

  Školenie  je v súlade so štandardami: ISO 19011,  IFS, BRC, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 9001.

  Školenie je ONLINE.

  Potvrdenie o absolvovaní školenia si môžete vytlačiť ihneď po ukončení školenia.

  C ertifikát  za šleme  do 14 pracovných dní.

  Platnosť certifikátu je počas trvania platnosti noriem ISO 19011 a normy / štandardu pre kvalitu a bezpečnosť potravín, podľa ktorej sa bude vykonávať interný audit.

  Absolvent je zaradený do zoznamu absolventov.

 

Certifikát

 • Po úspešnom ukončení školenia Vám do 14 pracovných dní zašleme certifikát.
 • Certifikát môžete použiť ako dôkaz o Vašom školení, ktorý môžete označiť kontrolovaným orgánom pri výkone inšpekcie a auditu.
 • Platnosť certifikátu je počas trvania platnosti noriem ISO 19011 a normy / štandardu pre kvalitu a bezpečnosť potravín, podľa ktorej sa bude vykonávať interný audit.
 • Toto ONLINE školenie je akreditované podľa požiadaviek Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 • Toto školenie je akceptované kontrolovanými a certifikačnými orgánmi.
 • Kvalita školenia a obsah školenia boli preverené certifikačným orgánom.

 

Náhľad obrázkov zo školenia

Obsah školenia

Úroveň 2 Interný audítor

Modul 1: Zásady riadenia interných auditov – požiadavky podľa ISO 19011: 2019

 • Termíny a definície.
 • Zásady auditovania.
 • Manažérstvo programu auditu.
 • Vytvorenie cieľov programu auditu.
 • Vytvorenie programu auditu.
 • Implementácia programu auditu.
 • Monitorovanie programu auditu.
 • Preskúmanie a zlepšovanie programu auditu.
 • Vykonanie auditu.
 • Začatie auditu.
 • Príprava na činnosti auditu.
 • Vykonanie činností auditu.
 • Príprava a distribúcia správy z auditu.
 • Skončenie auditu.
 • Vykonanie následného auditu.
 • Kompetentnosť a hodnotenie audítorov.
 • Určenie kompetencií audítora na plnenie potrieb programu auditu.
 • Vytvorenie kritérií hodnotenia audítora.
 • Výber vhodných metód hodnotenia audítora.
 • Realizácia hodnotenia audítora.
 • Udržiavanie a zlepšovanie kompetentnosti audítora.
 • Návod a vysvetľujúce príklady odborných špecifických vedomostí a zručností audítorov
 • Doplňujúci návod pre audítorov na plánovanie a vykonávanie auditov.
 • Možné metódy hodnotenia.
 • Aplikovateľné metódy auditu.
 • Postup procesu manažérstva programu auditu.
 • Typické činnosti auditu.
 •  Prehľad procesu od zhromažďovania informácií až po závery auditu.

Modul 2: Dokumenty k internému auditu

 • Plán auditov.
 • Program auditu.
 • Hodnotiaci dotazník.
 • Správa z auditu.

Modul 3: Praktické skúsenosti s výkonom interných auditov 

 • Proces výkonu auditu.
 • Prezentácia zistenia z auditu.

Modul 4: Cvičenia a modelové úlohy

 • V tomto module si môže účastník školenia precvičiť nadobudnuté vedomosti pred vykonaním záverečného testu.

 

Preskúšanie vedomostí

Presenie Vašich vedomostí sa vykonáva absolvovaní všetkých modulových školení. Účastník školenia absolvuje online test, počas ktorého zodpovie 30 otázok s viacerými možnosťami (a, b, c). Test je úspešne zvládnutý ak je správne zodpovedaných viac ako 70 % otázok. Odpovede vyhodnocujeme automaticky, takže výsledok vášho testu sa dozviete okamžite. Ak testom neprejdete, nemusíte sa obávať. Test môžete absolvovať viac krát bez dodatočného poplatku.

 

Štruktúra školenia

Školenie je interaktívne. Pozostáva z prehľadne štruktúrovaných prednášok, ktoré obsahujú kvalitné obrázky, fotografie a animácie. Niektoré prednášky sú nahovorené v slovenskom jazyku. Ku každej prednáške je k dispozícii študijný materiál, ktorý si môžete opakovane vytlačiť.

 

Trvanie školenia

Školenie trvá približne 5-10 hodín v závislosti od vášho sústredenia sa na preberanú problematiku a vašu šikovnosť pri riešení kontrolných cvičení. Jednotlivé časti školy môžete sledovať naraz alebo postupne v aktuálnom čase. Nie je stanovený časový limit pred ukončením školenia.

 

Platba

Školenie si môžete kúpiť v našom e-shope:

 • Kreditná / debetná karta (platba cez platobnú bránu eCard VÚB)
 • Prevodom na účet (platba cez platobnú bránu VÚB platby)
 • PayPal
 • Faktúra – platba mimo našich platobných brán

Garantujeme bezpečnosť platobných transakcií. Platby platobnými bránami prebiehajú cez zabezpečený protokol.

 

Sprístupnenie školenia po platbe

Školenie je sprístupnené až po vybavenie objednávky. Objednávky vybavujeme do 2 pracovných dní od prijatia platieb na náš účet. O vybavenie objednávky Vás budeme informovať e-mailom.

 

Doba platnosti aktivácie školenia

Školenie zostáva aktívne počas 365 dní od zakúpenia. Počas tejto doby môžete:

 • opakujte lekcie,
 • opakovane absolvovať cvičenia,
 • opakovať záverečný test,
 • vytlačiť si dočasné potvrdenie.

 

Nazvučenie

Niektoré lekcie tohto školenia sú nahovorené. lekcie sú z dôvodu rozsiahlosti spracovanej formou textovej kombinácie.

 

Dôležitá informácia pre množstevné nákupy

Školenie bude sprístupnené v závislosti od zvoleného spôsobu platby len pre jednu osobu. Pre ostatné osoby budú sprístupnené do 2 pracovných dní. Zašleme Vám prihlasovacie mená a heslá, tak aby každý užívateľ absolvoval školenie pod vlastným účtom. Manažér bude môcť po prihlásení do nášho systému sledovať progres jednotlivých zamestnancov automaticky.

 

Balné a poštovné

Cena balného a poštovného súvisiaca s doručením vytlačeného certifikátu je už započítaná do ceny produktu.