O nás

Naša spoločnosť poskytuje konzultačné služby pre oblasť:

  • potravinárstva,
  • HORECA sektor (hotelierstvo, reštaurácie, kaviarne)

Kompetentnosť a spôsobilosť vykonávať odborné činnosti je garantovaná vzdelaním a praktickými skúsenosťami vlastníkov našej spoločnosti a odborných pracovníkov.

Získali sme vzdelanie v oblasti hygieny potravín štúdiom na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
Počas nášho štúdia sme absolvovali študijné predmety zamerané na potravinársku alebo výživársku problematiku ako:

• Hygiena potravín
• Ochorenia z potravín
• Sanitácia a systémy bezpečnosti potravín
• Balenie potravín
• Toxikológia potravín
• Cudzorodé látky v potravinách
• Fyzikálne vlastnosti potravín
• Konzervovanie potravín
• Potravinová bezpečnosť
• Potraviny a imunológia
• Mikrobiológia
• Mikrobiológia potravín
• Biochémia výživy
• Fyziológia výživy
• Výživa a zdravie
• Výživa ľudí
• Klinická výživa
• Dietetika a dietológia
• Nutričná epidemiológia
• Technológia úpravy potravín
• Hodnotenie surovín a potravín živočíšneho pôvodu
• Hodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvodu

Absolvovali sme štátnu skúšku z predmetov:

• Výživa ľudí
• Hygiena potravín
• Klinická výživa
• Ochorenia z potravín
• Systémy riadenia bezpečnosti potravín
• Chémia a fyzika mlieka
• Modelovanie a hodnotenie hygienickej neškodnosti potravín
• Potravinárska legislatíva

Sme absolventmi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Agronomickej fakulty a Fakulty biotechnológie
a potravinástva:
– Katedry hygieny a bezpečnosti potravín
– Katedry výživy ľudí

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je zivnostenskylist_2.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je osvedceniedic_2.jpgTento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je diplom_2.jpgTento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je phd_vysvedcenie2.jpgTento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je certifikat_snas2.jpgTento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je certifikat_senzorika_2-.jpgTento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je certifikat_bvqi_2.jpgTento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je dekret_oznacovanie2.jpgTento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je osvedceniespu_2.jpgTento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je osvedceniesgs_2.jpgTento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je osvedcenie_internyauditor2.jpgTento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je iso22000_2a.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je zivnostenskylist_1.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je osvedceniedic_1.jpgTento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je diplom_1.jpgTento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je phd_vysvedcenie1.jpgTento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je certifikat_snas1.jpgTento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je certifikat_haccp_1.jpgTento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je certifikat_bvqi1.jpgTento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je vysvedcenie_1.jpgTento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je osvedceniespu_1.jpgTento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je osvedceniesgs_1.jpgTento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je osvedcenie_internyauditor1.jpgTento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je iso22000_1a.jpg