Certifikát

Úspešný absolvent obdrží certifikát. Certifikát zasielame do 7 pracovných dní po úspešnom ukončení školenia. Certifikát je vytlačený na kvalitnom papiery vo formáte A4. Absolvent si môže navyše okamžite vytlačiť potvrdenie o absolvovaní školenia, ktoré vygeneruje náš online systém automaticky. Absolvent bude zaradený do zoznamu absolventov, ktorý je k dispozícii na našej internetovej stránke.

Platnosť certifikátov je nasledovná:

  • Certifikát o absolvovaní školenia úrovne Level 1: platnosť 1 rok od dátumu vystavenia.
  • Certifikát o absolvovaní školenia úrovne Level 2: platnosť 3 roky od dátumu vystavenia.
  • Certifikát potvrdzujúci, že prevádzka vyškolila všetkých zamestnancov: 3 roky od dátumu vystavenia.

Vzor certifikátu

Potvrdenie o akreditácii vzdelávacích programov

 

Absolvujte ONLINE školenia už teraz za priaznivé ceny a pripojte sa k množstvu našich spokojných zákazníkov.

 

shutterstock_98659883b