Poradenstvo

Vážení zákazníci, využite naše vedomosti a schopnosti riešiť za Vás problémy v oblasti hygieny potravín. Môžeme sa stať integrovanou zložkou Vašej spoločnosti a prostredníctvom našich rád a odporúčaní Vám pomáhať riešiť pracovné situácie. Pred dôležitými rozhodnutiami Vám môžeme poskytnúť nezávislý názor na riešenú problematiku. Vieme pre Vaše účely zozbierať, spracovať, analyzovať a interpretovať rôzne informácie podľa Vami zadanej požiadavky. Zaoberáme sa potravinárskou legislatívou. Vieme poradiť pri registrácii a dovoze nových výrobkov. Vieme skontrolovať etikety Vašich výrobkov.