Kontakt

Pracovná doba:
Pondelok – Štvrtok: 8 00 – 16 00
Piatok: Nestránkový deň – vybavujeme agendu

HACCP Consulting s.r.o.
Slivková 12
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Spoločnosť je zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Nitra, Vložka číslo:  59185/N.

Konatelia spoločnosti:
doc. Ing. Peter Zajác, PhD.
zajac@potravinarstvo.com
+421 908 164 361

Ing. Jozef Čapla, PhD.
capla@potravinarstvo.com
+421 904 138 562

Informácie pre platbu:
HACCP Consulting s.r.o., Slivková 12, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce,
IČO: 55118771
DIČ: 2121871257
IČ DPH: SK2121871257
Banka: Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, Slovensko,
Kód banky: 0200,
SWIFT kód: SUBASKBX,
Číslo účtu.: IBAN: SK88 0200 0000 0047 1848 5957
Sme platcami DPH.

Logo HACCP Consulting

Logo 300 dpi

Logo 72 dpi

Logo CMYK

Logo RGB