Kontakt

Pracovná doba:
Pondelok – Štvrtok: 8 00 – 16 00Piatok: Nestránkový deň – vybavujeme agendu


Združenie HACCP Consulting

Slivková 12
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Ing. Peter Zajác, PhD.

zajac@potravinarstvo.com

+421 908 164 361

Ing. Jozef Čapla, PhD.

capla@potravinarstvo.com

+421 904 138 562

Informácie pre platbu: 
Ing. Peter Zajac, HACCP Consulting, Slivková 12, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce,
IČO: 41 062 191, 
DIČ: 107 111 81 80, 
Banka: Všeobecná uverová banka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, Slovensko,
Kód banky: 0200,
SWIFT kód: SUBASKBX,
Číslo účtu.: IBAN: SK3502000000001794485058,
Nie sme platcami DPH.

Logo HACCP Consulting

Logo 300 dpi

Logo 72 dpi

Logo CMYK

Logo RGB