Pre firmy

Online školenia pre firmy a zamestnávateľov

Pomocou našeho e-learningového riešenia môžete školiť vašich zamestnancov individuálne. Nemusíte vytvárať skupiny väčšieho množstva ľudí a tak prerušovať pracovnú činnosť. Zamestnanci môžu absolvovať školenie aj z pohodlia ich vlastného domova.

Individuálne prihlasovanie zamestnancov

Každý zamestnanec dostane svoje vlastné prihlasovacie meno a heslo.

Jednoduchá registrácia

Nie je dôležité aby ste nám poskytli individuálne údaje každého zamestnanca. Všetko, čo potrebujete urobiť, je len zaslať nám počet zamestnancov, ktorí majú byť vyškolení. Následne vám na váš e-mail zašleme prihlasovacie údaje, ktoré rozdáte zamestnancom. Každý zamestnanec po prihlásení do nášho systému vyplní jednoduchý formulár obsahujúci meno, priezvisko, dátum narodenia, dosiahnuté najvyššie vzdelanie a školu. Ak budete chcieť, tieto údaje nám môžete poslať vopred a mi ich vyplníme namiesto zamestnancov, ktorí si ich po prihlásení do nášho systému len skontrolujú.

Jednoduchý prístup

Naše školenia sú poskytované onlie. Vaši zamestnanci sa prihlásia do nášho systému cez internetovú stránku www.potravinarstvo.com/skolenia

Žiadny časový limit

Školenie môžu vaši zamestnanci začať a ukončiť kedykoľvek bez časového stresu. Nestanovili sme striktný časový limit, do ktorého by malo  byť školenie ukončené. Takto môžu vaši zamestnanci absolvovať školenie aj z pohodlia svojho domova.

Vystavenie certifikátu

Zamestnanci si môžu ihneď vytlačiť potvrdenie o úspešnom ukončení školenia. Nasledujúci pracovný deň im zažleme uznávaný kvalitný certifikát prostredníctvom pošty na adresu ktorú uviedli pri registrácii. Taktiež nás môžete požiadať o centrálne zaslanie certifikátov na adresu vašej spoločnosti.

Monitorovanie študijných výsledkov

Náš online systém umožňuje školiť také množstvo zamestnancov aké potrebujete. Manažér od nás dostane prihlasovacie údaje a po prihlásení sa do nášho systému bude môcť sledovať progres jednotlivých zamestnancov automaticky. Pomocou nášho online systému uvidíte, ktorí zamestnanci už začali alebo ešte nezačali školenie. Náš systém taktiež umožňuje generovať správu o študijnom postupe a výsledkoch testov jednotlivých zamestnancov. Manažér môže zasielať svojím zamestnancom hromadný e-mail.

ONLINE Školenia na mieru

Vytvoríme pre Vašu firmu ONLINE školenie na mieru, presne podľa Vašich požiadaviek. Školenie dokážeme vytvoriť a po technickej stránke implementovať vo veľmi krátkom čase. V školení môžu byť obsiahnuté Vaše vlastné materiály. Úroveň náročnosti testovania nastavíme podľa vzdelanostnej úrovne Vašich zamestnancov. Vytvoríme a zaregistrujeme Vašich zamestnancov za Vás a následne Vám zašleme ich prihlasovacie údaje. Pracujte efektívne a využívajte cenovo dostupné riešenie pre vykonávanie školení vo Vašej spoločnosti. V prípade záujmu o implementáciu takéhoto riešenia nás kontaktujte na našom e-maile alebo telefonicky.

Kompatibilita

Školenia môžete absolvovať na rôznych zariadeniach:

  • PC
  • Mac
  • iPad
  • iPhone
  • Tablet
  • Smartfón

Zvuk

Jednotlivé lekcie školení sú nahovorené a môžete ich počúvať. Nahovorený text jednoznačne zlepšuje schopnosť prijímania informácií a vytvárania vedomostí. Školenia môžete počúvať pomocou:

  • reproduktorov
  • slúchadiel