Záverečný test Level 1

Toto je záverečný test. Prosím sústreďte sa. Hranica pre udelenie certifikátu je 70%. Pozor: otázky môžu mať aj viaceré správne odpovede! Ak test úspešne zvládnete, môžete si vytlačiť dočasné potvrdenie. Ak test nezvládnete, môžete ho absolvovať opakovane.