Level 2 Supervízor bezpečnosti potravín

Inštrukcie: po absolvovaní každej lekcie označte lekciu za ukončenú, až potom vám náš systém sprístupní ďalšiu lekciu. Absolvované a ukončené lekcie budú označené zelenou fajkou. K absolvovaným a ukončeným lekciám môžete pristupovať aj naďalej. Keď absolvujete a ukončíte všetky lekcie, systém vám sprístupní záverečný online test. Po úspešnom absolvovaní záverečného online testu si budete môcť sami vytlačiť dočasný certifikát. Riadny certifikát vám zašleme poštou.

FSSC 22000: Food Safety System Certification. Výroba potravín. Verzia 6

Inštrukcie: po absolvovaní každej lekcie označte lekciu za ukončenú, až potom vám náš systém sprístupní ďalšiu lekciu. Absolvované a ukončené lekcie budú označené zelenou fajkou. K absolvovaným a ukončeným lekciám môžete pristupovať aj naďalej. Keď absolvujete a ukončíte všetky lekcie, systém vám sprístupní záverečný online test. Po úspešnom absolvovaní záverečného online testu si budete môcť sami vytlačiť potvrdenie.

ISO 22000: 2018 Systémy manažérstva bezpečnosti potravín

Inštrukcie: po absolvovaní každej lekcie označte lekciu za ukončenú, až potom vám náš systém sprístupní ďalšiu lekciu. Absolvované a ukončené lekcie budú označené zelenou fajkou. K absolvovaným a ukončeným lekciám môžete pristupovať aj naďalej. Keď absolvujete a ukončíte všetky lekcie, systém vám sprístupní záverečný online test. Po úspešnom absolvovaní záverečného online testu si budete môcť sami vytlačiť potvrdenie. 

Level 2 Interný audítor

Inštrukcie: po absolvovaní každej lekcie označte lekciu za ukončenú, až potom vám náš systém sprístupní ďalšiu lekciu. Absolvované a ukončené lekcie budú označené zelenou fajkou. K absolvovaným a ukončeným lekciám môžete pristupovať aj naďalej. Keď absolvujete a ukončíte všetky lekcie, systém vám sprístupní záverečný online test. Po úspešnom absolvovaní záverečného online testu si budete môcť sami vytlačiť dočasný certifikát. Riadny certifikát vám zašleme poštou.

STN EN ISO 9001: 2016 Systémy manažérstva kvality

Inštrukcie: po absolvovaní každej lekcie označte lekciu za ukončenú, až potom vám náš systém sprístupní ďalšiu lekciu. Absolvované a ukončené lekcie budú označené zelenou fajkou. K absolvovaným a ukončeným lekciám môžete pristupovať aj naďalej. Keď absolvujete a ukončíte všetky lekcie, systém vám sprístupní záverečný online test. Po úspešnom absolvovaní záverečného online testu si budete môcť sami vytlačiť potvrdenie.

BRC Globálny štandard pre bezpečnosť potravín, verzia č. 9

Inštrukcie: po absolvovaní každej lekcie označte lekciu za ukončenú, až potom vám náš systém sprístupní ďalšiu lekciu. Absolvované a ukončené lekcie budú označené zelenou fajkou. K absolvovaným a ukončeným lekciám môžete pristupovať aj naďalej. Keď absolvujete a ukončíte všetky lekcie, systém vám sprístupní záverečný online test. Po úspešnom absolvovaní záverečného online testu si budete môcť sami vytlačiť potvrdenie.

IFS Food, verzia 8 Norma pre audity kvality a bezpečnosti potravín

Inštrukcie: po absolvovaní každej lekcie označte lekciu za ukončenú, až potom vám náš systém sprístupní ďalšiu lekciu. Absolvované a ukončené lekcie budú označené zelenou fajkou. K absolvovaným a ukončeným lekciám môžete pristupovať aj naďalej. Keď absolvujete a ukončíte všetky lekcie, systém vám sprístupní záverečný online test. Po úspešnom absolvovaní záverečného online testu si budete môcť sami vytlačiť potvrdenie.