Prevádzkový poriadok

Vypracujeme prevádzkový poriadok.

V zmysle platnej legislatívy, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenie, v ktorom sa vykonáva epidemiologicky závažná činnosť sú povinné vypracovať a predložiť na schválenie prevádzkový poriadok.

Epidemiologicky závažná činnosť je taká činnosť, ktorá je spojená s rizikom vzniku a šírenia prenosných ochorení. Túto činnosť môžu vykonávať len osoby zdravotne a odborne spôsobilé.

Epidemiologicky závažné činnosti sú:

  • práce pri manipulácii s potravinami,
  • práce v úpravovniach vody,
  • práce pri obsluhe vodovodných zariadení,
  • práce pri výrobe liečiv,
  • práce pri výrobe kozmetických výrobkov, kožných čistiacich prostriedkov a potrieb osobnej hygieny,
  • práce pri stravovaní detí v predškolských zariadeniach, v školských zariadeniach alebo pri zotavovacích akciách,
  • práce v prevádzkárňach holičstva a kaderníctva, starostlivosti o pleť, manikúry, pedikúry, v masážnych (aj erotických) salónoch, tetovacích a piercingových štúdiách, saunách a soláriách, kúpaliskách, liečebných procedúrach, telesných aktivít a pod.

Pre každú z uvedených činností Vám ponúkame vypracovanie kompletného Prevádzkového poriadku v súlade so všetkými  požiadavkami platnej legislatívy pre danú oblasť.