Naše služby:

HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point, TACCP – Threat Assessment Critical Control Point, VACCP – Vulnerability Assessment and Critical Control Points

produkt_haccp_vyroba_potravin2

HACCP pre potravinársku prevádzku Vytvoríme analýzu rizika a plán HACCP na mieru.

Systémy manažérstva kvality a bezpečnosti potravín Zavedieme Vám funkčný systém manažérstva. Pripravíme Vás na audit alebo certifikáciu.

Kúpiť softvér pre zber dát z výroby Zber dát z výroby a procesov. Eliminovanie papierov vo výrobe. Zaznamenávanie údajov elektronicky.

garantujeme_odbornost

O nás Už viac ako 10 rokov Vám garantujeme odborné a profesionálne služby.

znalecke_posudky

Znalecká činnosť, znalecké posudky Vypracujeme oficiálny znalecký posudok v odbore 31 00 00 Potravinárstvo pre účely právnych konaní.